Nowa droga w nauczaniu
Materiały dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Oferta PWN w ramach
dotacji i wyprawki

Rządowy program „Wyprawka szkolna”, dotacja celowa na zakup materiałów edukacyjnych i seria „Pewny start”.

Posłuchaj, co mają do powiedzenia eksperci PWN.

Zapoznaj się
z ofertą do kształcenia specjalnego

Zasady dofinansowania

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka rok szkolny 2019/2020

Kiedy dotacja, kiedy wyprawka rok szkolny 2019/2020
Szkoła podstawowa
klasa I
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa II
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa III
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
klasa IV
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
Klasa V
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa VI
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
 • podręczniki i materiały edukacyjne
klasa VII
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
klasa VIII
 • dotacja na materiały ćwiczeniowe
Specjalna szkoła przysposabiająca do pracy
klasa I wyprawka
klasa II wyprawka
Klasa III wyprawka
* Na podstawie ubiegłorocznych przepisów

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Wysokości dotacji dla uczniów z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2019/2020

Dotacja celowa uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczniowie niesłyszący uczniowie słabosłyszący uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera uczniowie słabowidzący wydruk niepowiększony uczniowie słabowidzący wydruk powiększony uczniowie niewidomi uczniowie niewidomi wydruk w systemie Braille'a
maksymalna wysokość dotacji
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123.75 zł 138.60 zł 138.60 zł 123.75 zł 128.70 zł 123.75 zł 396.00 zł 138.60 zł 990.00 zł
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123.75 zł 138.60 zł 138.60 zł 123.75 zł 128.70 zł 123.75 zł 396.00 zł 138.60 zł 990.00 zł
Szkoła podstawowa klasa III
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 207.90 zł 148.50 zł 207.90 zł 207.90 zł 207.90 zł 155.93 zł 594.00 zł 193.05 zł 1 485.00 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123.75 zł 138.60 zł 138.60 zł 123.75 zł 128.70 zł 123.75 zł 396.00 zł 138.60 zł 990.00 zł
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa VI
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 374.22 zł 356.40 zł 374.22 zł 374.22 zł 374.22 zł 374.22 zł 1 425.60 zł 463.32 zł 3 564.00 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61.88 zł 69.30 zł 69.30 zł 61.88 zł 64.35 zł 61.88 zł 198.00 zł 69.30 zł 495.00 zł

Składanie wniosków

W terminie od 1 kwietnia do 10 września 2019 roku dyrektor powinien:

 • przekazać informację niezbędną do ustalenia wysokości dotacji i złożyć wniosek o udzielenie dotacji do JST

Otrzymanie dotacji

Wojewoda udziela dotacji w terminie do:

 • 4 czerwca 2019 roku – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez JST w terminie od 15 kwietnia do 5 maja,
 • 9 sierpnia 2019 roku – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez JST w terminie od 6 maja do 10 lipca,
 • 15 października 2019 roku – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez JST w terminie od 11 lipca do 15 września.

Rozliczanie

Do 15 stycznia 2020 roku dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji i zwraca niewykorzystaną część.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Wysokości dofinansowania dla uczniów z niepełnosprawnością

Wyprawka rok szkolny 2019/2020 *
wysokość dofinansowania**
Szkoła przysposabiająca do pracy
klasa I od 225 zł do 770 zł
klasa II od 225 zł do 770 zł
klasa III od 225 zł do 770 zł
* Informacje na bazie Wyprawki szkolnej 2017/2018– jak tylko pojawi się nowe rozporządzenie informacja będzie uaktualniona
** W zależności od niepełnosprawności oraz w zależności od tego czy korzysta czy nie z podręczników do kształcenia specjalnego

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy składają rodzice (prawni opiekunowie) lub nauczyciele, pracownicy socjalni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do dyrektora szkoły. Wnioski dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych.
Do wniosku o pomoc dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po ogłoszeniu przez Radę Ministrów szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Co podlega dofinansowaniu

 • Zakup podręczników
 • Zakup materiałów edukacyjnych – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności:

 • książki pomocnicze,
 • karty pracy,
 • ćwiczenia rewalidacyjne

oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Rozliczanie

Podręczniki i materiały edukacyjne kupuje szkoła lub rodzic.

Rodzic: kupuje podręczniki za własne pieniądze i przedstawia w szkole dowód zakupu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów (szkoła przelewa wydatkowane pieniądze na jego konto).
Dowód zakupu to faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Szkoła: dokonuje zakupu i rozlicza się tylko z jednostką samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje środki na udzielenie pomocy, na rachunek bankowy szkoły.

Akty prawne

Dokumenty do pobrania

Zamów online

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa